Диагностика


Всички уреди за измерване, както и допълнителните принадлежности към тях са произведени и тествани във фабриките на Parker. Постоянно растящите изисквания за качество и приспособимост правят Parker надежден партньор.


Уреди за Измерване

  • Измерване и мониторинг на всички хидравлични величини, като налягане, диференциално налягане, пикове на налягане, температура, дебит, както и скорост на работния флуид.
  • Те са подходящи за мобилно записване и прецизно изобразяване на измерваните величини в комбинация с лесен начин на управление.

Детайлна информация


Допълнителни принадлежности

  • Компактен размер.
  • Предаване на данните без смущения.
  • Съвместими с всички сензори и уреди за диагностика.
  • Щепсели тип – Push-Pull.
  • Различни дължини в наличност.
  • Масло-устойчив материал.

Детайлна информация


Направи запитване